ACCIÓN CREATIVA PARA UN SECTOR DIAGNÓSTICO EN CONSTANTE DESARROLLO

USO INTERNO


   

PRESIDENTE:
Dr. Giampaolo Scarton (Bioars S.A.)

VICEPRESIDENTE:
Sr. Oscar Garcia ( Cromoion S.R.L.)

TESORERO:
Farm. Roberto Raveglia (ETC Internacional SA)

 

VOCALES:

1er Vocal Titular:
Dra. Claudia Allard (Labsystem S.A.)

2do Vocal Titular:
Sr. Hugoo Manzur (Gematec S.A.
)

1er Vocal Suplente:
Lic.Pablo Miralles (Bioartis S.R.L.)

2do Vocal Suplente:
Martin Mautner (Biodynamics S.R.L.)

Secretario Técnico:

secretariotecnico@uapered.org.ar

 

 

Copyright ©2005 TVL + Group